Mengenai Kami

Pengenalan

Mengenai Kami

Hospital Setiu mula dibina pada oktober tahun 2000 dalam Projek Rancangan Malaysia ke – 7, pembinaan dijalankan oleh syarikat Turnkey Project (HSS-KKM JV Sdn Bhd).

Hospital ini mula diserahkan kepada KKM pada 24 Julai 2003 dengan bilangan katil sebanyak 76 katil. Hospital Setiu mempunyai keluasan 8.3 hektar dari 16.2 hektar luas kawasan Hospital, terletak di Kg Pak Kancil, Mukim Tasik , Bandar Permaisuri, Daerah Setiu. 2km dari Bandar Permaisuri ,72km dari Kuala Terengganu dan 40km dari Besut.

Hospital Setiu juga menjadi pusat rujukan bagi 4 buah klinik kerajaan dan 13 buah klinik desa. Mata pencarian utama bagi Penduduk sekitar ialah berasaskan pertanian dan perikanan.